Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Zakres normy PN-D-94021:2013, terminy i definicje oraz klasyfikacja tarcicy konstrukcyjnej

Norma PN-D-94021:2013 została opracowana przez Komitet Techniczny nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych  i zatwierdzona przez Prezesa PKN. Powyższa norma zastępuje PN-D-94021:1982, która to została wycofana z dniem 31.10.2013 roku.

Przedmiotem normy jest tarcica konstrukcyjna iglasta obrzynana, szorstka lub strugana, wyprodukowana z drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.), modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), jodły pospolitej (Abies alba Mill.) lub daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco).

Tarcicę konstrukcyjną klasyfikuje się w zależności od:

 • gatunku z jakiego produkujemy tarcicę konstrukcyjną:
  • sosnową (PNSY),
  • świerkową (PCAB),
  • jodłową (ABAL),
  • modrzewiową (LADC),
  • daglezjową (PSMN).
 • wilgotności drewna:
  • suchą, o wilgotności ≤ 20 %,
  • mokrą, o wilgotności > 20 %.
 • wymiarów przekroju poprzecznego:Tarcicę konstrukcyjną dzieli się na deski, bale, łaty, krawędziaki i belki, w zależności od grubości (b) i szerokości (h). Zasady klasyfikacji przedstawiono w poniższej tablicy.
  Sortyment Grubość (b), w mm Stosunek szerokości (h) do grubości (b)
  deski 22≤b<50 h/b≥2
  bale 50≤b<100 h/b≥2
  łaty 3≤b<100 1≤h/b<2
  krawędziaki b≥100 1≤h/b<2
  belki b≥100 h/b≥2

   

 • przyjętej metody sortowania:Metoda wizualna: za podstawę do określenia klasy jakości tarcicy sortowanej przyjmuje się rodzaj, wymiary i stopień nasilenia wad drewna dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem, stanowiących o cechach wytrzymałościowych tarcicy oraz słoistość i gęstość drewna. Jakość sztuki tarcicy określa się w miejscu gdzie występuje maksymalne nasilenie wad drewna.

  Metoda maszynowa: przy tej metodzie należy uwzględnić zasady kontroli i oceny wizualnej podane w PN-EN 14081-1. Do sortowania tarcicy metodą maszynową należy stosować urządzenia wymienione w normie PN-EN 14081-4, z zachowaniem zasad określonych w PN-EN 14081-2 i PN-EN 14081-3.

 • jakości drewna i jakości obróbki:W zależności od jakości drewna i jakości obróbki, tarcicę konstrukcyjną iglastą sortowaną metodą wizualną dzieli się na następujące klasy jakości:

  KW – klasa wyborowa,

  KS – klasa średniej jakości,

  KG – klasa gorszej jakości.

   

Categories: Certyfikacja drewna