Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Certyfikacja drewna

Certyfikacja drewna

Firma „CertLab” specjalizuje się we wdrażaniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji jak i przeprowadzaniu szkoleń brakarskich dla wyrobu budowlanego jakim jest tarcica konstrukcyjna lita. Nasz zespół w sposób profesjonalny przeprowadzi Wasz tartak przez szereg przepisów i norm wymaganych przez ZKP dla drewna. Uwieńczeniem naszej wspólnej współpracy będzie przeprowadzenie certyfikacji i tym samym upoważnienie do znakowania CE drewna.
Certyfikacja drewna odbywa się u Państwa w tartaku i przeprowadza ją jednostka certyfikowana i notyfikowana. Podczas przeprowadzania certyfikacji drewna konstrukcyjnego jesteśmy u Państwa w firmie i „trzymamy Was za rękę” w trakcie tego procesu. Nasza współpraca nie kończy się tylko na pomocy podczas wdrożenia całej dokumentacji ZKP, ale również po niej. Gdy klient ma jakieś pytania podczas działania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w jego tartaku chętnie pomagamy rozwiać jego wszelkie wątpliwości. Gdy zmieniają się przepisy czy też normy, informujemy klienta o tym fakcie.
Dodatkowo, gdy klient życzy sobie wykonać szkolenia brakarskie dla nowych pracowników czy też szkolenia przypominające wiedzę wcześniej przekazaną chętnie wykonujemy takie usługi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju tarcica konstrukcyjna lita jest wyrobem budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 198 2041). Dla konstrukcji z drewna litego wymagany jest system certyfikacji 2+.

System ten obejmuje:

  • Wymóg wykonania wstępnych badań typu, które muszą wykazać zgodność z normą PN-EN 14081.
  • Opracowanie i utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). System ZKP ma gwarantować niezmienność wykonywanych wyrobów oraz zgodność ich właściwości z deklarowanymi a wszystkie wyniki badań muszą być odpowiednio udokumentowane i archiwizowane przez 10 lat od momentu zakończenia działalności. ZKP podlega stałej kontroli ze strony jednostki notyfikowanej – wstępnej inspekcji oraz późniejszych, okresowych kontroli. Kontrole te odbywać się mają co najmniej raz w roku.
  • Wyszkolenie uprawnionych brakarzy, jako że w naszym kraju sortownie wytrzymałościowe odbywa się metodami wizualnymi. Nasza firma przeprowadza takie szkolenie w Państwa firmie i kończy je egzaminem oraz nadaniem uprawnień brakarskich
  • W przypadku zgodności wyników kontroli z wymogami normowymi jednostka notyfikowana wystawia certyfikat, który upoważnia producenta do wystawienia deklaracji zgodności

Sprzęt kontrolno-pomiarowy

W celu pozytywnego przejścia certyfikacji drewna konstrukcyjnego Wasz tartak musi posiadać następujący sprzęt kontrolno-pomiarowy:

  • wilgotnościomierz ze wzorcowaniem
  • przymiar wstęgowy ze wzorcowaniem
  • rysak ze wzornikami
  • szczelinomierz
  • przymiar wstęgowy legalizowany

Wszystkie te urządzenia (ich komplety) sprzedajemy Naszym klientom po cenach zakupu. Tym samym klient ma gwarancję, że za wymagany sprzęt nie przepłacił.