Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Zakładowa kontrola produkcji ZKP dla drewna

Zakładowa Kontrola Produkcji (w skrócie ZKP) jest terminem, z którym coraz częściej spotykamy się w przypadku wszelakiego rodzaju produktów związanych z branżą budowlaną, a ściślej ujmując, która związana jest z produkcją wyrobów budowlanych.
Zakładowa Kontrola Produkcji jest to ciągła, wewnętrzna kontrola podczas procesu produkcyjnego, prowadzona przez producenta danego wyrobu. Wszystkie elementy i wymagania przyjęte przez producenta wyrobu powinny być dokumentowane poprzez dokonywanie zapisów zgodnie z wdrożonymi instrukcjami i procedurami postępowania. System dokumentowania kontroli powinien umożliwić osiągnięcie wymaganych założonych wstępnie cech.

Dokumentacja Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji powinna obejmować następujące elementy:

  • Zadania i odpowiedzialność pracowników,
  • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz maszynami i urządzeniami produkcyjnymi,
  • Nadzór nad produkcją,
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym,
  • Znakowanie wyrobu,
  • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu,
  • Reklamacje,
  • Zakupy,
  • Działania korygujące i zapobiegawcze.

Firma „CertLab” specjalizuje się w usłudze kompleksowego wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji na produkowane przez Państwa wyroby zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa.