Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Wymagania dla tarcicy konstrukcyjnej podczas sortowania zgodnie z normą PN-D-94021:2013

W ramach czynności sortowniczych należy:

– sprawdzić gatunek drewna

Gatunek drewna należy sprawdzać przez oględziny wizualne dłużycy.
Tarcicę należy uporządkować według gatunków drewna, a sortowanie pod względem klas sortowniczych i wytrzymałościowych dla każdego gatunku należy dokonać indywidualnie. To samo dotyczy także oznakowania Etykietą CE.

– sprawdzić wilgotność

Norma zaleca, aby wilgotność tarcicy sortowanej metodą wizualną nie przekraczała 20 %. Za zgodą stron dopuszcza się wilgotność powyżej 20 %. Zgoda na inną wilgotność może i powinna być ustalona z klientem i przez niego zaakceptowana, najlepiej w formie pisemnej.
Wilgotność sprawdzać za pomocą wilgotnościomierza elektronicznego z ważnym świadectwem wzorcowania. Przynajmniej raz do roku należy wykonać badanie, w zewnętrznej jednostce do tego upoważnionej, wzorcowania.

– sprawdzić wymiary

Wymiary wyprodukowanej tarcicy konstrukcyjnej należy sprawdzać wg PN-EN 1309-1. Odchyłki wymiarowe dla wyprodukowanego asortymentu należy określać i przyjąć wg PN-EN 336.
Wymiary tarcicy konstrukcyjnej podano w normie PN-EN 1313-1:2010, w której to zaleca się, aby minimalna jej grubość wynosiła 22 mm i minimalne pole przekroju poprzecznego było 2 000 mm2. Norma jednak pozostawia „furtkę” producentowi w postaci zapisu, że za zgodą stron dopuszcza się inne wymiary nominalne.
Powyższa norma dotyczy tarcicy konstrukcyjnej iglastej o grubości poniżej 22 mm, ale nie mniejszej niż 19 mm. Przy czym należy pamiętać o zachowanieu warunku dotyczącego minimalnego przekroju poprzecznego.

– sprawdzić jakość

Jakość tarcicy sortowanej metodą wizualną (bo ta jest w znacznej większości stosowana w Polsce), należy sprawdzać poprzez ocenę wizualną i określać w miejscu stwierdzenia największego nasilenia się wad drewna w każdym elemencie tarcicy konstrukcyjnej produkowanej dla klienta. Przy ocenie wizualnej wad występujących w danym elemencie przydatne są przyrządy kontrolno pomiarowe w postaci szczelinomierza (do badania głębokości pęknięć) czy rysaka ze wzornikami (do badania skrętu włókien).
Sposób określania poszczególnych wad tarcicy iglastej przy wykorzystaniu metody wizualnej dla tarcicy konstrukcyjnej podano w załączniku normy PN-D-94021:2013 i dotyczy on między innymi:

  • Określania wskaźnika sękatości
  • Pomiaru ukośnego przebiegu włókien
  • Pomiaru pęknięć
  • Pomiaru słoistości
  • Pomiaru obliny
  • Pomiaru odkształceń
  • Pomiaru udziału drewna reakcyjnego

– nanieść oznakowanie

Oznakowania tarcicy sortowanej wytrzymałościowo należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 14081-1. Przedmiot tej normy i samo oznakowanie będzie przez nas poruszone w jednym z najbliższych artykułów na łamach naszej strony.

Categories: Certyfikacja drewna