Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Szkolenia brakarskie

Szkolenia brakarskie

Szkolenie brakarskie jest jednym z etapów na drodze do uzyskania Certyfikatu Zakładowej Produkcji. Zgodnie z przepisami, w każdej firmie powinna być co najmniej jedna osoba (brakarz) posiadająca stosowne uprawnienia pozwalające na ocenę iglastej tarcicy konstrukcyjnej pod względem jej wytrzymałości. Brakarz ma za zadanie przesortowanie całej zamówionej tarcicy konstrukcyjnej przez klienta, na określonym etapie produkcyjnym, pod względem wad i tym samym sklasyfikowanie jej do odpowiedniej klasy sortowniczej, a następnie wytrzymałościowej. Sortowanie pod tym względem może odbywać się bezpośrednio po przetarciu za trakiem, czy też w późniejszym czasie gdy elementy znajdują się na np. przekładkach.

Szkolenie brakarskie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania wad tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z aktualną normą sortowniczą: PN-D-94021:2013 „Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi”. Firma „CERTLAB” ze względu na duże doświadczenie w tym zakresie stara się prowadzić zajęcia z zakresu szkoleń brakarskich w sposób ciekawy i oparty na wielu przykładach. Cykl szkoleń przebiega na zasadzie dyskusji oraz wymianie spostrzeżeń, a tym samym przekazaniu wszystkim najistotniejszych danych niezbędnych podczas codziennej pracy brakarzy tarcicy konstrukcyjnej. Ten sposób szkolenia jest bardzo wydajny, a słuchacze nie odczuwają zmęczenia i ich uwaga jest w pełni skupiona na prowadzonych zajęciach. Podczas szkolenia brakarskiego wszyscy uczestnicy dostają skrypty z interpretacją powyższej normy oraz zrzuty slajdów, które podczas zajęć są wyświetlane, a tym samym nikt nie traci się czasu na zbędne wykonywanie zapisów, a jedynie na krótkie notatki z poruszanych tematów.

Wszystkie szkolenia brakarskie staramy się prowadzić w małych grupach (2-6 osób) dzięki czemu możemy poświęcić uwagę każdemu z osobna. Ta forma działania jest bardzo wydajna pod względem nauki ze względu na poświęcenie większej ilości czasu dla każdego uczestnika, a tym samym nikt nie jest anonimowy. Osoby, które wolniej przyswajają wiedzę są otoczone większą uwagą i zagadnienia dla nich niezrozumiałe są im powtarzane kilkukrotnie podczas przebiegu całego szkolenia.

Szkolenie brakarskie w firmie ‘CERTLAB” składa się z kilku etapów, które trwają od 3 do 5dni i zakończone są egzaminem, a następnie nadaniem uprawnień brakarskich. W skrócie:

  • Etap pierwszy oparty jest na przekazaniu wiedzy podczas części teoretycznej.
  • Kolejnym krokiem są zajęcia rozpoznawania i interpretacji wad związanych z sękowatością. Podczas spotkania uczestnicy ćwiczą i poznają szybkie metody odnajdowania miejsc w sortowanych elementach gdzie sęki najbardziej osłabiają daną sztukę.
  • Następny etap, to ćwiczenia praktyczne na placu tartaku. Mają one za zadanie przeniesienie teorii do praktyki i nauczenie przyszłych brakarzy rozpoznawania wad na tarcicy konstrukcyjnej przygotowanej do wysyłki dla konkretnych zamówień.
  • Etap dyskusyjny obejmuje podsumowanie całego szkolenia, powtórzenie w skrócie najważniejszych i najtrudniejszych tematów oraz wyszczególnienie i położenie szczególnego nacisku na wyeliminowanie błędnych interpretacji wymogów przez uczestników z jakimi spotkali się prowadzący podczas całego cyklu szkolenia brakarskiego.
  • Uwieńczeniem szkolenia jest egzamin po zdaniu którego, uczestnicy uzyskują uprawnienia brakarskie upoważniające do sortowania tarcicy iglastej metodami wizualnymi.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 14081-1 „Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne” w pkt. 6.3.6 każdy zakład mający Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji musi co najmniej raz do roku skontrolować fachowość personelu, łącznie z oceną jakości sortowania materiału.

Categories: Certyfikacja drewna