Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Drewno do produkcji tarcicy konstrukcyjnej

DREWNO DO PRODUKCJI TARCICY KONSTRUKCYJNEJ

W naszym kraju tarcicę konstrukcyjną produkuje się z drewna iglasta obrzynanego, struganego lub szorstkiego, takiego jak:

  • sosna (PNSY),
  • świerk (PCAB),
  • jodła (ABAL),
  • modrzew (LADC),
  • daglezja (PSMN).

W zależności od rejonu Polski, najczęściej tartaki produkują tarcicę konstrukcyjną z sosny, świerka, jodły i sporadycznie z modrzewia. Ze względu na niewielką dostępność bardzo rzadko się zdarza, aby ktoś używał do produkcji daglezji.

Powyższa kolejność gatunków drewna jak widać nie jest przypadkowa, gatunki drzew zostały ułożone od najczęściej do najrzadziej używanych podczas produkcji tarcicy konstrukcyjnej.

Drewno w zależności od gatunku drzewa wykazuje zróżnicowane parametry począwszy od wytrzymałości, a skończywszy na trwałości naturalnej.

W dalszej części tego artykułu skupimy się na klasach wytrzymałości drewna z:

  • sosny (PNSY),
  • świerka (PCAB).

 

Drewno sosnowe

 

Drewno pozyskane z gatunku „Pinus sylvestris” zostało zaliczone do klasy wytrzymałościowej według PN-EN 1912:2012„Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki” w związku z tym charakterystyczne właściwości przyjęto zgodnie z normą PN-EN 338:2011 „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości”. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe przedstawiono w tabeli nr 1

Tabela nr 1

 

Pinus sylvestris

C20

C24 C35

Właściwości wytrzymałościowe (w N/mm2)

Zginanie

fm,k

20

24

35

Rozciąganie wzdłuż włókien

ft,0,k

12

14

21

Rozciąganie w poprzek włókien

ft,90,k

0,4

0,4

0,4

Ściskanie wzdłuż włókien

fc,0,k

19

21

25

Ściskanie w poprzek włókien

fc,90,k

2,3

2,5

2,8

Ścinanie

fv,k

3,6

4,0

4,0

Właściwości sprężyste (w kN/mm2)

Średni moduł sprężystości

E0,mean

9,5

11

13

5 % kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien

E0,05

6,4

7,4

8,7

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien

E90,mean

0,32

0,37

0,43

Średni moduł odkształcenia postaciowego

Gmean

0,59

0,69

0,81

 

Relację klasy sortowniczej zgodnej z PN-D-94021:2013 „Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi” do klasy wytrzymałościowej przyjmuje się zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 „Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Postanowienia ogólne Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków”. Relacje klasy wytrzymałości z klasami sortowniczymi dla drewna z gatunku „Pinus sylvestris” podano w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Gatunek drewna

Grubość [mm]

KW

KS

KG

Sosna zwyczajna

≥22

wg EN 1912

Sosna zwyczajna zgodnie z EN 1912

C35

C24

C20

 

Drewno świerkowe

 

Drewno pozyskane z gatunku „Picea abies” zostało zaliczony do klasy wytrzymałościowej według PN-EN 1912:2012„Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki” w związku z tym charakterystyczne właściwości przyjęto zgodnie z normą PN-EN 338:2011 „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości”. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe przedstawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3

Picea abies

C18

C24

C30

Właściwości wytrzymałościowe (w N/mm2)

Zginanie

fm,k

18

24

30

Rozciąganie wzdłuż włókien

ft,0,k

11

14

18

Rozciąganie w poprzek włókien

ft,90,k

0,4

0,4

0,4

Ściskanie wzdłuż włókien

fc,0,k

18

21

21

Ściskanie w poprzek włókien

fc,90,k

2,2

2,5

2,5

Ścinanie

fv,k

3,4

4,0

4,0

Właściwości sprężyste (w kN/mm2)

Średni moduł sprężystości

E0,mean

9,0

11

12

5 % kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien

E0,05

6,0

7,4

8,0

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien

E90,mean

0,30

0,37

0,40

Średni moduł odkształcenia postaciowego

Gmean

0,56

0,69

0,75

 

Relację klasy sortowniczej zgodnej z PN-D-94021:2013 „Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi” do klasy wytrzymałościowej przyjęto zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 „Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-1: Postanowienia ogólne Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków”. Relacje klasy wytrzymałości z klasami sortowniczymi dla „Picea abies” podano w tabeli nr. 4

Tabela nr.4

Gatunek drewna

Grubość [mm]

KW

KS

KG

Świerk pospolity

≥22

C30

C24

C18

 

 

 

Categories: Certyfikacja drewna