Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Projektowanie i szkolenia

Specjalizujemy się w projektowaniu i doradztwie na jego etapie między innymi:

 • betonów asfaltowych i SMA zgodnie z PN-S-96025:2000
 • betonów asfaltowych i SMA zgodnie z WT-2 2010 (Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych)
 • gruntocementów zgodnie z PN-S-96012:1997
 • gruntocementów zgodnie z WT-5 2010 (Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych)
 • podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie na podstawie dostępnych u producenta materiałach zgodnie z PN-S-06102:1997
 • mieszanek niezwiązanych do dróg krajowych zgodnie z WT-4 2010
 • betonów towarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • mieszanek MCE (mieszanki cementowo-emulsyjne)
 • wykonywanie odwiertów geologicznych i sporządzanie ekspertyz na ich podstawie

Specjalizujemy się także w przeprowadzaniu szkoleń dla kadry pracowniczej w zakresie:

 • poprawności wykonywania badań
 • interpretacji przepisów, między innymi serii Wytycznych Technicznych WT 1-5 wydanych przez IBDiM
 • pomoc i doradztwo przy projektowaniu betonów asfaltowych i gruntów stabilizowanych cementem