Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Kilka słów o nas

Olbrzymie doświadczenie w zakresie badań i technologii wykonania robót związanych z budownictwem drogowym zdobyłem pełniąc funkcję laboranta, a następnie Głównego Technologa w jednej z największych firm w północnej części Polski. Od 2010 roku pełnię także funkcję prezesa koła przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Człuchowie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP „SITK RP” oddziału słupskiego. Moja determinacja i ciągła chęć poznawania najnowocześniejszych trendów w zakresie budownictwa sprawiła, że na rynku postrzegany jestem jako godny partner do współpracy.