Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Doradztwo i nadzór

W 2007 roku uzyskałem uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej. Tym samym, moją działalność poszerzyłem o pełnienie funkcji Inspektora na budowach z ramienia Inwestora.
Firma „CertLab” pełni także funkcję doradczą w pełnym wymiarze prac wykonywanych na budowach i zadaniach związanych nie tylko z drogownictwem, ale także wszystkimi branżami które są z nim powiązane.
Prowadzimy badania, które pozwolą wykonawcy / inwestorowi, zapewnić jak najszybsze rozwiązanie problemów jakie napotkają podczas realizacji danego zadania. Nasze ekspertyzy są rzetelne i nastawione na rozwiązania, które pozwolą ponieść jak najniższe koszty ze strony Inwestora, uzyskując tym samym pozytywny efekt działań prac dodatkowych.