Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Badania podbudów

  • badanie uziarnienia mieszanek kruszyw naturalnych MKN 0/31,5; 0/63; 0/120
  • badanie uziarnienia mieszanek kruszyw łamanych MKŁ 0/31,5 oraz 0/63 z przeznaczeniem na podbudowy stabilizowane mechanicznie
  • badanie uziarnienia mieszanek tłuczniowych
  • badanie nośności i zagęszczenia podbudów związanych i niezwiązanych przy pomocy płyty VSS (z trzema zegarami)
  • wstępne badanie nośności podbudów za pomocą płyty dynamicznej – Terrates 3000
  • badanie wytrzymałości na ściskanie podbudów stabilizowanych cementem (gruntocementy)
  • badanie pomiaru ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym Benkelmana