Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Badania kruszyw

 • badanie uziarnienia kruszyw
 • badanie przydatności kruszyw do betonów towarowych
 • badanie przydatności kruszyw do betonów asfaltowych
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • wykonywanie opisu petrograficznego kruszyw
 • badania podstawowych właściwości kruszyw
 • oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych
 • oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
 • oznaczanie kształtu ziarn-wskaźnik kształtu
 • oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania ziarn grubych
 • oznaczenie nasiąkliwości kruszyw
 • badanie wskaźnika przepływu kruszyw
 • ocena zawartości drobnych cząstek. Badania Wskaźnika Piaskowego
 • oznaczenie odporności kruszyw na rozdrabnianie
 • badanie gęstości nasypowej i jamistości kruszyw
 • badanie mrozoodporności
 • badanie wilgotności kruszyw