Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Badania gruntów i koryta

 • wykonawstwo odwiertów odkrywkowych (geologicznych) i sporządzanie dokumentacji geologicznej, ekspertyz na ich podstawie
 • ocena makroskopowa gruntów sypkich i spoistych
 • określenie wskaźnika piaskowego gruntów i materiałów WP
 • określenie części organicznych w gruntach
 • określenie przydatności gruntów do wbudowania
 • określenie wilgotności naturalnej gruntów
 • określenie wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (Proctor)
 • badanie wskaźnika zagęszczenia „Is” gruntów przy pomocy:
  1. kubka wciskanego o stałej objętości
  2. objętościomierza wodnego
  3. piasku kalibrowanego
  4. płyty dynamicznej
  5. sondy lekkiej SD-10
 • badanie stopnia zagęszczenia „Id” gruntów przy pomocy:
  1. 1. sondy lekkiej SD-10