Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Badania betonów towarowych

  • badania poszczególnych składników betonów
  • badanie wytrzymałości na ściskanie
  • badanie nasiąkliwości betonu
  • badanie gęstości objętościowej betonu
  • badanie konsystencji mieszanki betonowej
  • badanie mrozoodporności betonu