Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Badania betonów asfaltowych

 • badanie zawartości asfaltu w mieszankach mineralno asfaltowych
 • badanie uziarnienia mieszanek mineralno asfaltowych
 • badanie zawartości wolnych przestrzeni w mieszankach mineralno asfaltowych
 • badanie wytrzymałości na ściskanie mieszanek mineralno asfaltowych
 • badanie wypełnienia wolnych przestrzeni asfaltem w mieszankach mineralno asfaltowych
 • badanie odkształceń mieszanek mineralno asfaltowych
 • badanie odporności na koleinowanie mieszanek mineralno asfaltowych
 • wykonywanie odwiertów w wbudowanych masach asfaltowych
 • badanie grubości ułożonych warstw z betonu asfaltowego
 • badanie zagęszczenia ułożonych warstw z betonu asfaltowego
 • badanie zawartości wolnych przestrzeni w ułożonych warstw z betonu asfaltowego