Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Szkolenia brakarskie Profesjonalne szkolenia dla brakarzy

Firma „CertLab” specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń brakarskich na terenie całego kraju. Wyszkolona i kompetentna kadra naszego zespołu przeprowadza szkolenia zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Każde szkolenie odbywa się u klienta w tartaku, trwa minimum od 2 do 3 dni i zakończone jest egzaminem, który akceptowany jest przez wszystkie jednostki certyfikujące.

Nasze zalety w stosunku do konkurencji:

Szkolenie brakarskie trwa minimum 2-3 dni i odbywa się u WAS na tartaku. Składa się z 3 etapów, które obejmują:

 • część teoretyczną, podczas której oprócz przekazanej wiedzy słuchacze otrzymują wszelkie pomoce dydaktyczne.
 • część praktyczną, podczas której słuchacze ćwiczą rozpoznawanie wad drewna i tarcicy na próbkach wzorcowych jak i na przetartych elementach gotowych do wysyłki do klienta
 • część zaliczeniową, podczas której oprócz egzaminu pisemnego słuchacze zdają część praktyczną na placu w tartaku

Nasze uprawnienia jakie dostają słuchacze po zdanym egzaminie, akceptowane są przez wszystkie jednostki certyfikujące. Jednostki notyfikowane podczas certyfikacji u klienta sprawdzają znajomość merytoryczną brakarzy i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby miały jakiekolwiek uwagi do wiedzy, jaką przekazaliśmy naszym słuchaczom.
Ilość osób uczestniczących w szkoleniach jest dowolna, a cena z umowy nie ulega zmianie.

Plan szkolenia

Dzień 1

 • Prawo budowlane, a tarcica konstrukcyjna
 • Wstępne Badania Typu dla tarcicy konstrukcyjnej
 • Zakładowa Kontrola Produkcji dla tarcicy konstrukcyjnej
 • Proces certyfikacji i oznakowanie CE drewna konstrukcyjnego
 • Tarcica konstrukcyjna na tle wymagań europejskich (Polska, Niemcy, Wielka Brytania)
 • Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1:2010).
 • Podstawowe wiadomości o drewnie. Rozpoznawanie najważniejszych rodzajów drewna iglastego oraz jego nazewnictwo
 • Omówienie wad drewna konstrukcyjnego przy wytrzymałościowym sortowaniu tarcicy metodą wizualną
 • Metoda określania wskaźników sękatości tarcicy na próbkach wzorcowych.

Dzień 2

 • Powtórzenie w skrócie materiału z dnia1 pod względem najważniejszych wad tarcicy konstrukcyjnej
 • Ciąg dalszy określania wskaźników sękatości tarcicy na próbkach wzorcowych
 • Praktyczne kształtowanie umiejętności wytrzymałościowego sortowania metodą wizualną u klienta na tartaku, na elementach przetartych, gotowych do wysyłki do klienta.

Dzień 3

 • Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników szkolenia
 • Praktyczne kształtowanie umiejętności wytrzymałościowego sortowania metodą wizualną u klienta na tartaku, na elementach przetartych, gotowych do wysyłki do klienta
 • Egzamin pisemny
 • Egzamin praktyczny
 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia.